Nasze działania

 

Tworząc Fundację Jonatan wyznaczyliśmy sobie 2 równoważne cele:


1. Objęcie wszechstronną opieką dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, poprzez dopełnienie ich wszechstronnego rozwoju wachlarzem zajęć specjalistycznych. Ponadto, stawiamy sobie za cel stworzenie idealnych warunków do pełnego rozwoju psycho-fizycznego, poprzez innowacyjne doposażanie sal terapeutycznych, w których rozwijać się będą nasi podopieczni oraz pozyskiwanie niezbędnego sprzętu, potrzebnego do godnego funkcjonowania w społeczeństwie.


2. Opieka nad dziećmi dotkniętymi problemem cukrzycy, poprzez organizowanie kampanii społecznej pod hasłem „Słodziaki-Przedszkolaki” , mającej na celu pokonanie lęku i barier związanych z cukrzycą u dzieci, a co za tym idzie, umożliwienie im edukacji w ogólnodostępnych oddziałach przedszkolnych i szkołach. Fundacja może zapewnić także odpowiedni sprzęt medyczny niezbędny do życia i radzenia sobie z tą chorobą.

 

Kliknij niżej i zobacz więcej:)