Jak pomóc?

 Działalność Fundacji Jonatan można wesprzeć przekazując

dowolną darowiznę pieniężną na wskazane konto


10 8133 0003 0002 1542 2000 0001

 

lub