Fundacja została powołana dnia 5 grudnia 2013 roku przy Przedszkolu Jonatan.

 

Inspiracją do jej stworzenia były niezwykłe dzieci, które trafiły do Przedszkola Jonatan niespełna 2 lata temu.
Powierzenie nam przez rodziców swoich najcenniejszych skarbów zmotywowało nas do podjęcia
szerszej inicjatywy na rzecz ich rozwoju i godnego życia.

 

Wierzymy w to głęboko, że dzięki naszym staraniom, zaangażowaniu i poświęceniu uda nam się zaszczepić promyczek szczęścia
w malutkim sercu, które pragnie żyć, godnie funkcjonować w społeczeństwie i czerpać radość z każdego dnia swojego życia.